HOÀN TRẢ CASINO TRỰC TUYẾN

Hoàn trả casno trực tuyến

Hoàn trả tại casino K8 là hoàn trả tự động thành viên có thể nhận ngay lâp tức hoặc nhận vào mỗi thứ 2 hàng tuần. Sau khi đặt cược tại casino doanh thu cược của thành viên được tính cho hoàn trả. Để nhận hoàn trả tự động thành viên bấm chọn mục tài khoản , chọn hoàn trả, bấm nhận. Trước hợp không nhận hoàn trả ngay hệ thống sẽ cập nhật hoàn trả vào mỗi thứ 2 hàng tuần. Doanh thu cược nhận hoàn trả casino được tính từ thứ 2 đến chủ nhật.

Các tự nhận tiền hoàn trả thể thao

Nội dung hoàn trả casino

Tất cả thành viên tại K8 đều có thể tham gia khuyến mãi này. tiền hoàn trả được tính = doanh thu cược tại caisno* % tương ứng. Cao nhất là 0.8%

Nội dung khuyến mãi hoàn trả casino trực tuyến

Cấp độ và mức nhận hoàn trả

  1. Thành viên cấp VIP 1 nhận mức hoàn trả 0.35%
  2. Thành viên cấp VIP 2 nhận mức hoàn trả 0.4%
  3. Thành viên cấp VIP 3 nhận mức hoàn trả 0.45%
  4. Thành viên cấp VIP 4 nhận mức hoàn trả 0.5%
  5. Thành viên cấp VIP 5 nhận mức hoàn trả 0.6%
  6. Thành viên cấp VIP 6 nhận mức hoàn trả 0.7%
  7. Thành viên cấp VIP 7 nhận mức hoàn trả 0.8%

Ngoài ta khi thành viên tham gia cược tại các sảnh AG Chủ lực và AG Quốc tế sẽ nhận thêm 0.2% hoàn trả. Số tiền hoàn trả thêm sẽ được cập nhật vào tài khoản thành viên mỗi thứ 2 hàng tuần.

Tất cả cược hòa, hủy, cược 2 bên tại casino sẽ không được tính vào doanh thu cược nhận hoàn trả

Tiền hoàn trả tối thiểu nhận được là 3,000 VND

Khuyến mãi hoàn trả không áp dụng chung với các khuyễn mãi gửi tiền khác trên trang K8

Điều khoản điều kiện chung được áp dụng cho khuyến mãi này